Vanuit Giethoorn het Nationaal Park

Weerribben - Wieden

ervaar het zelf

een verleden vol turf ,veen en riet.

Weeribben - wieden,een van de meest bijzondere gebieden van Nederland

en het grootste laagveenmoeragebied van noord Europa

Dankzij de mensenhanden van turfstekers en rietsnijders

ontstond een uniek landschap vol meren,

vaarten,rietlanden,moerasbossen en trilvenen.

Een verleden vol veen,turf en riet levert een beelschoon heden op.

Het is optimaal genieten in Giethoorn& de waterdorpen,

Nationaal Park & het veenhart,Zuiderzee & de handelsteden

en steenwijk & het hoge land.